FAQ

Informatie

Waar kan ik meer informatie krijgen als patiënt of mantelzorger?

Bij Go4Care kan u terecht voor al uw vragen betreffende thuiszorg.

Indien nodig zal u de correcte contactgegevens ontvangen voor de voorziening die u nodig heeft of zal Go4Care contact opnemen met de desbetreffende voorzieningen.

 

Waar kan ik terecht voor (para-)medische zorg aan huis?

  • Huisarts: De huisarts zal u helpen ondersteunen bij het opstarten of verder opvolgen van de thuiszorg. De huisarts kent u en het gezin normaalgezien gedurende een langere periode.
  • Arts-specialist: De specialist kan thuiszorg voorschrijven waarvoor u Go4Care kan contacteren.
  • Thuisverpleegkundige: Wanneer er nood is aan een thuisverpleegkundige, ongeacht de zorg, kan u beroep doen op Go4Care.

 

Moet ik altijd een voorschrift hebben?

De meeste verstrekkingen die vergoed worden vereisen een medisch voorschrift.

Echter zijn er uitzonderingen zoals het toedienen van hygiënische zorgen.

 

Op hoeveel bezoeken heb ik recht per dag?

Om medische redenen kan de verzorging over verschillende bezoeken verspreid worden.

Indien nodig kan in samenspraak met de behandelende arts het aantal bezoeken aangepast worden aan de individuele noden van de patiënt.

 

Kost een zelfstandige thuisverpleegkundige meer dan een thuisverpleegkundige vanuit de mutualiteit?

Neen, Go4Care hanteert de wettelijk vastgelegde RIZIV-tarieven via een derdebetalersysteem.

De verstrekkingen worden rechtstreeks gefactureerd aan de mutualiteit waar u bij aangesloten bent. Bij de visite dient u zelf niets te betalen. We hebben wel een doktersvoorschrift nodig, enkel zo ontvangt de thuisverpleegkundige een vergoeding.

 

Een beperkt aantal zorgen worden niet terugbetaald. De verpleegkundige zal u hieromtrent meer informatie aanbieden bij dergelijke zorgaanvragen.

 

Maandelijks ontvangt u een overzicht van de uitgevoerde verstrekkingen. Dit overzicht verschaft u informatie over welke zorgen uw mutualiteit terugbetalen en welke prestaties u zelf dient te betalen.

 

Mag de mutualiteit bepalen welke thuisverpleegkundige ik neem?

Go4Care is onafhankelijk waardoor wij door alle mutualiteiten en verzekeringsinstellingen aanvaard worden.

 

Wordt er zorg aangeboden in het weekend en op feestdagen?

Go4Care biedt 7 dagen op 7 zorg aan.

 

Waar komen jullie verzorgen?

Go4Care is flexibel bij de plaats van uit te voeren zorgen. De verpleegkundige kan langskomen bij u:

  • thuis
  • op school
  • op het werk
  • verzorgingsinstelling
  • serviceflat
  • ...

 

Kunnen zorgen op tijdstip vastgelegd worden?

In de mate van het mogelijke zullen de zorgen afgestemd worden op uw vraag.

 

 

 

Extra:

Er zijn heel wat thuiszorgdiensten, voorzieningen en tegemoetkoming. Go4Care helpt u graag verder met het verstrekken van de correcte informatie.

Copyright @ All Rights Reserved

Voor verdere inlichtingen kan u ons altijd bereiken via het contactformulier of via het onderstaand telefoonnummer.